שעות פתיחה 

ימים ראשון ושלישי: בוקר 7:00-12:00, 

15:00-23:00 ערב 

יום שני ורביעי: ערב  15:00-23:00

יום חמישי כל היום: 9:00-23:00

יום שישי: 9:00-16:30

שבת: 10:00-23:00