שבועות.jpg

שעות פתיחה שמחת תורה 

30.9.18         יום א' ערב שמחת תורה  9:00-16:30

01.10.18        יום ב' שמחת תורה      10:00-22:00